MEER OVER MIJ
CAMDAMES
FILMS
WEBSHOP
BOOKMARK
ACTIE
CAMHEREN
FOTO'S
LINKS
VOORWAARDE

 

ALGEMENE VOORWAARDE:

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, tenzij voor reclame doeleinde,
is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shadow22.nl niet toegestaan.

Alle personen op het getoonde foto en videomateriaal op Shadow22.nl,
waren op het moment dat deze werd gemaakt 18 jaar of ouder.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.
Shadow22.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie,
die via deze website is verkregen,van welke aard dan ook
.
Deze website bevat beelden die niet geschikt zijn voor bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.

Het is alleen toegestaan gebruik te maken van deze site indien u:

* 18 jaar of ouder bent;
* geen aanstoot neemt aan erotisch getinte teksten en/of afbeeldingen;
* niet betrokken bent bij illegale praktijken in relatie tot andere gebruikers van deze site;
* zich onthoudt van activiteiten die de continuïteit van deze site in gevaar brengen;
* meewerkt aan alle maatregelen of procedures die mogelijkerwijs nodig zijn in verband met deze
site.

Shadow22.nl behoudt zich het recht voor bezoekers het toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Door uw bezoek aan deze site gaat u akkoord met het bovenstaande.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@shadow22.nl

Designed by
Vero-Webdesign